Pozdravljeni na osebni spletni strani

Pred vami je spletna stran, ki prikazuje moje osnovne podatke, možnost kontaktiranja, delovne aktivnosti, nekatere publikacije pa še kaj. Sem upokojen univerzitetni profesor, na srečo še poln energije in delovnega elana, zato še pogodbeno sodelujem z nekaterimi fakultetami in visokošolskimi zavodi. 

Področja mojega dela so fizika, računalništvo in informatika, medicinska informatika in multimedijske tehnologije. 

Moja bibliografija obsega 736 bibliografskih enot posvečenih fiziki in računalništvu - informatiki, predvsem v vzgoji in izobraževanju. Vsebuje 40 izvirnih znanstvenih člankov, 12 preglednih znanstvenih člankov, 4 kratke znanstvene prispevke,  več strokovnih in poljubnih člankov,  98 objavljenih znanstvenih in strokovnih prispevkov na konferencah, 37 objavljenih povzetkov znanstvenega in strokovnega prispevka na konferenci, 19 samostojnih znanstvenih in strokovnih sestavkov v monografskih publikacijah, 2 znastveni monografiji, 11 strokovnih monografij, 7 univerzitetnih učbenikov, 11 osnovnošolskih in srednješolskih učbenikov, 27 učil in drugih učnih pripomočkov,  11 elaboratov oz. predštudij, 38 projektnih dokumentacij, 41 končnih poročil o rezultatih raziskovalnih nalog, več poljudnih publikacij ter 158 mentorstev pri diplomskih delih, 2 magisterski deli, 2 doktorski disertaciji itd.

Več podrobnejših podatkov je vidnih na spodnjih bibliografskih spletnih povazavah.

    

Najnovejši publikaciji :

Strokovna monografija - učbenik: Računalništvo in informatika v zdravstvu in 

e- učbenik: INFORMATIKA V ZDRAVSTVU I.,II. in III.

News

1 | 2 >>

Contact

Prof. dr. Ivan GERLIČ

 

© 2014 All rights reserved - GI